Systeem

Functie

Elementen toewijzen aan (sub)systemen en ruimtes toewijzen aan (sub)zones.

Werking

 • Bij het element kan voor de eigenschap Systeem een waarde naar keuze ingevuld worden.

 • Deze eigenschap kan na het selecteren van een reeds geplaatst element ingevuld worden, maar kan ook voorafgaand aan het plaatsen van objecten ingesteld worden om de betreffende systeemeigenschap aan alle plaatsingen mee te geven.

 • Bij export naar IFC zullen objecten met dezelfde waarde voor de eigenschap Systeem als onderdelen van een systeem geëxporteerd worden.

 • Om objecten onderdeel te laten uitmaken van een subsysteem binnen een systeem, kan de notatie met een verticale streep gebruikt worden: bijvoorbeeld Systeem|Subsysteem kan dan als waarde ingevoerd worden.

 • Als een systeem bestaat uit ruimtecomponenten (dat zijn vlakvormige componenten met een hoogte, waarvan de componentcode begint met ArkSP), dan wordt dit systeem bij export naar IFC niet als systeem, maar als zone beschouwd.

Systeem deels tonen

 • In de tekening of in een vrije eigenschappenset kan met behulp van de %-tekst %es opgeroepen worden wat ingevuld is bij de eigenschap Systeem.

 • Als daarbij gebruik is gemaakt om met het |-teken de systemen in te delen in subsystemen, dan kan ook een deel daarvan getoond worden.

 • Zie voor meer informatie de pagina over codeteksten, onder het kopje "Formattering van %es-tekst".

Zoeken binnen systemen

 • Door de zoekfunctie in de optiebalk te activeren en daarna op Systeem te klikken, kan gezocht worden op alle systemen.

 • Van het gekozen systeem zullen vervolgens alle bijbehorende objecten in de tekening geselecteerd worden.

 • Kies je daarbij voor een van de opties met een \*, dan worden alle objecten van het betreffende systeem inclusief alle objecten die behoren tot een van de subsystemen ervan geselecteerd. Kies bijvoorbeeld SysteemA|\* om alle objecten die behoren tot SysteemA of één van de subsystemen binnen SysteemA te selecteren.

Opmerkingen

 • Bij het kiezen van of zoeken op een systeem, worden alleen die systemen in de keuzelijst getoond die op basis van de actuele informatiescheiding en kijkdoosinstellingen zichtbaar zijn.