Aspect

Functie

Aspect van geselecteerde elementen wijzigen of elementen op basis van hun aspect selecteren.

Werking

 • Voer een geldige waarde voor het aspect in.

Aspectgebruik

 • Het kiezen van een aspect heeft in tegenstelling tot informatiescheiding met lagen en niveaus slechts gevolgen voor de weergave van de geselecteerde producten.

 • Een component kan meerdere malen voorkomen in dezelfde tekening, maar door de zeven verschillende aspecten kan de weergave verschillen.

 • Elk vanuit Abico geplaatst product wordt in aspect 1 geplaatst. Dit is met een standaard 3D-materiaalweergave van dat product. Voor een andere materiaalvariant van dat product hebben, kan door middel van de aspecten het product op verschillende manieren worden weergegeven.

 • Bij stelsels op basis van elementen uit Abico kan door middel van aspecten de weergave worden beïnvloed:

  • Riolering:

   • Contouren: aspecten 1, 2 en 3 worden weergegeven als ononderbroken lijn in drie kleuren (groen, bruin en blauw) en aspecten 4, 5 en 6 worden weergegeven als onderbroken lijn in dezelfde kleuren als de aspecten 1, 2 en 3.

   • Hartlijn is in alle aspecten dezelfde lijn: maar kan eventueel via opmaak gewijzigd worden.

   • Niet zichtbare contouren: aspecten 1 tot 6 hebben dezelfde kleur als de contouren, echter wel als onderbroken lijnen.

  • Water:

   • 1 = Koudwaterleiding

   • 2 = Warmwaterleiding

   • 3 = Retourleiding

  • Centrale verwarming:

   • 1 = Aanvoerleiding

   • 2 = Retourleiding

  • Lucht (conform de Luka-norm):

   • 1 = Standaard

   • 2 = Aanvoer, stroomsnelheid categorie 1

   • 3 = Aanvoer, stroomsnelheid categorie 2

   • 4 = Aanvoer, stroomsnelheid categorie 3

   • 5 = Retour, stroomsnelheid categorie 1

   • 6 = Retour, stroomsnelheid categorie 2

   • 7 = Retour, stroomsnelheid categorie 3

Opmerkingen

 • Als meerdere elementen zijn geselecteerd, worden ze allemaal gewijzigd.