Tekening

Een tekening is in Adomi een verzameling elementen die samen een model vormen.

Bij het afbeelden en bewerken van dit model speelt een groot aantal parameters een rol. Deze parameters worden globaal voor de tekening ingesteld en ook bij de tekening opgeslagen.

Parameters

Parameters

Toelichting

Interactieparameters

Dit zijn allerlei instellingen die een rol spelen bij het invoeren van punten en het selecteren van elementen.

Maakparameters

Dit zijn de verstekwaarden die gebruikt worden bij het toekennen van attributen aan nieuw ingevoerde elementen.

Externe referenties

Dit zijn verwijzingen naar (namen van) een aantal bestanden die een rol spelen in een project en die nodig zijn voor het correct en volledig afbeelden van de tekening, zoals de bibliotheek met componentdefinities.

Weergaveparameters

Deze bepalen hoe de tekening wordt weergegeven.