Ongedaan maken

Functie

Het ongedaan maken van de laatste bewerking.

Werking

  • Deze functie is ook te activeren met de toetscombinatie Ctrl + Z en een knop op de werkbalk.

  • De laatste bewerking (plaatsen, verplaatsen, verwijderen en secties nummeren) op het stelsel kan met deze functie ongedaan worden gemaakt.