Spiegelen

Functie

Het spiegelen van elementen in een spiegelas.

Werking

  • Voer twee punten van de spiegelas in.

Opmerkingen

  • Als bij het invoeren van het eindpunt van de verplaatsingsvector de Ctrl-toets is ingedrukt, wordt een kopie gemaakt van de geselecteerde elementen.

  • Wanneer tijdens de invoer van het eerste punt een iLine wordt aangewezen, dan vormt deze iLine de spiegelas. Het tweede punt hoeft dan niet meer te worden ingevoerd.

  • Dit commando kan ook worden geactiveerd door de tweemaal de Shift-toets een keer in te drukken.