Nieuw

Functie

Het aanmaken van een nieuw project in het rekenprogramma.

Werking

  • Deze functie is ook te activeren door de toetscombinatie Ctrl + N en een knop in de werkbalk.

  • Indien er in het huidige project wijzigingen zijn gedaan die nog niet zijn opgeslagen, zal er gevraagd worden of de wijzigingen bewaard moeten worden. De mogelijke antwoorden hierop zijn [Ja], [(Nee)] en [Annuleren].

  • Is het antwoord [Ja], dan zullen, indien de projectnaam bekend is, de wijzigingen worden bewaard. In het andere geval zal een bestandsdialoog worden geopend om een bestandsnaam voor het huidige project in te vullen. De bestandsdialoog biedt ook de mogelijkheid om het starten van een nieuw project af te breken. De wijzigingen worden dan niet bewaard.

  • Is het antwoord [Nee], dan zullen de wijzigingen niet worden bewaard.

  • Is het antwoord anders dan [Annuleren], of waren er geen wijzigingen of waren deze reeds bewaard, dan zal er een nieuw project worden gestart.

Opmerkingen

  • Elk nieuw project wordt aangemaakt op basis van het standaardproject.