PLT

Functie

Plotbestanden in HPGL-, HPGL/2- of CalComp-formaat importeren in de tekening.

Werking

  • Voor het importeren moet bekend zijn wat de schaal is waarmee het bestand is geplot. Deze kan ook proefondervindelijk worden bepaald, door eerst een testimport te doen.

  • Selecteer het te importeren PLT-bestand.

  • Geef de schaal op waarmee het plotbestand is aangemaakt.

    • Let op: Punten in plotbestanden hebben een nauwkeurigheid van 1/40 mm. Wanneer een plotbestand met schaal 1:200 is gemaakt en weer met schaal 200 geïmporteerd wordt, hebben punten dus een onnauwkeurigheid van 200 maal 1/40e mm, dat is 5 mm.

  • Bij het importeren van plotbestanden is het resultaat een grafisch exacte kopie, doordat passende lijn-, vlak- en tekststijlen worden gemaakt.

Opmerkingen

  • De functie werkt op plotbestanden die met Adomi zijn gemaakt, in HPGL-, HPGL/2- en CalComp-PCI-formaat. Plotbestanden die met andere programma's zijn gemaakt, kunnen mogelijk ook succesvol worden geïmporteerd, maar dit is niet gegarandeerd.

  • De import van een plotbestand resulteert in een tekening met een groot aantal lijnstukjes zonder samenhang. Een dergelijke tekening kan toch nuttig zijn, als referentietekening waarop een gestructureerde tekening kan worden overgetrokken. Een aandachtspunt hierbij is dat afwijkingen van maten kunnen optreden, evenredig met de uitvergroting van de plot.

  • Geïmporteerde plotbestanden moeten niet worden gebruikt voor het overtrekken van elementen met automatische puntsnap, tenminste niet als normale nauwkeurigheid vereist is.

Meldingen

Melding

Betekenis

Element ongeldig!

Het importeren is afgebroken, omdat het bestand een element bevat dat niet naar een geldig Adomi-element vertaald kan worden. Vaak is deze melding het gevolg van te grote coördinaten. Het probleem kan verholpen worden door een translatie en/of schaling op te geven.