Relatief

Functie

  • Het relatief-kenmerk van elementen wijzigen.

Werking

  • Wanneer een of meer geselecteerde elementen niet relatief zijn, dan krijgen alle geselecteerde elementen het kenmerk Relatief.

  • Wanneer alle elementen relatief zijn, dan wordt dit kenmerk bij alle geselecteerde elementen uitgezet.

Opmerking

  • Ieder lijnvormig en vlakvormig element kan het kenmerk Relatief hebben. In dat geval worden arceerpatronen die zich binnen de component/stijl bevinden relatief gearceerd in plaats van absoluut (zie Relatief en absoluut).