Contextmenu Selectie

Functie

Dit menu bevat commando's om de selectieset aan te passen en diverse andere commando's. Het wordt opgeroepen door niets te selecteren en op een leeg stuk tekening met de rechtermuisknop te klikken, of door een of meerdere elementen te selecteren en daarna met de rechtermuisknop te klikken terwijl Ctrl ingedrukt is.

Commando's

Commando

Betekenis

Afbreken

Afbreken van het huidige commando.

Vorige selectieset

Terughalen van de vorige set geselecteerde elementen.

Selecteer alles

Selecteer alle zichtbare elementen.

Selectieset omkeren

Selecteer alle zichtbare elementen die nu niet geselecteerd zijn.

Verberg element voor selectie

Element tijdelijk onzichtbaar maken voor selectie waardoor een afgedekt element kan worden geselecteerd.

Kopiëren klembord

Het kopiëren van elementen uit de huidige tekening en de bijbehorende componenten uit de projectbibliotheek naar het Windows klembord.

Knippen klembord

Het verplaatsen van elementen uit de huidige tekening en het kopiëren van de bijbehorende componenten uit de projectbibliotheek naar het Windows klembord.

Plakken klembord

Het kopiëren van elementen en de bijbehorende componenten van het Windows klembord naar de huidige tekening en projectbibliotheek.

Ongedaan maken

Het ongedaan maken van de laatste wijziging aan de tekening of het ongedaan maken van de invoer van een punt tijdens het invoeren van een puntenreeks bij het aanmaken van een element.

Herhalen

De zojuist met het commando Ongedaan maken ongedaan gemaakte wijzigingen aan elementen in de tekening opnieuw uitvoeren.

Plaatsen component

Een component plaatsen.

Nieuwe component

Nieuw component of nieuwe stijldefinitie aanmaken, met eventueel een bestaand component als uitgangspunt.

Elastisch vervormen

Het verplaatsen van een groep punten van elementen. Doordat alleen de punten binnen het aangegeven kader worden verplaatst, worden de elementen als het ware 'elastisch' vervormd.

Voeg standpunt in

Een standpunt invoegen op een bepaalde positie met een richting.