Hulpstukken

Een hulpstuk is een verbindinn tussen buizen of verbinding tussen een toestel en een buis. Een hulpstuk bevindt zich altijd op het beginpunt of op het eindpunt van een sectie. Wanneer de sectie waarop een toestel of andere secties lozen horizontaal is, dan is de hoek van het hulpstuk gelijk aan de hoek van deze sectie.

Soorten hulpstukken

Welk hulpstuk op een bepaalde verbinding komt, is afhankelijk van:

 • Eigenschappen van de sectie waar het knooppunt op aangesloten is, in de richting van het startpunt:

  • De productlijn van het stelsel.

  • Is de sectie verticaal of horizontaal.

  • Wanneer geloosd wordt op het startpunt dan is bepalend of deze verticaal of horizontaal is.

 • Eigenschappen van de secties die aansluiten op het knooppunt:

  • De productlijn van het stelsel.

  • Zijn deze secties verticaal of horizontaal.

  • Wanneer deze horizontaal zijn: welke hoek, in stappen van 45 graden, heeft deze ten opzichte van de uitstroomsectie.

Inkortmaten

De inkortmaten van de hulpstukken zijn door de fabrikant gespecificeerd. Indien een productlijn standaard met behulp van een spieggellas aan elkaar wordt verbonden, dan bevat het hulpstuk ook deze correctie.