Maakparameters

Maakparameters bevatten verstekwaarden, die bij het aanmaken van nieuwe elementen als attribuutwaarden aan deze elementen worden toegekend. Deze kunnen worden ingesteld in de Optiebalk Elementeigenschappen wanneer er geen element geselecteerd is. Hieronder volgt een beschrijving van de maakparameters, die bij de tekening worden opgeslagen.

Geometrische eigenschappen

Voor de volgende geometrische eigenschappen bestaan verstekwaarden:

Informatie-eigenschappen

Primitieve elementen en plaatsingen van componenten waarvan de informatie-eigenschappen niet gedefinieerd zijn, krijgen de volgende informatie-eigenschappen:

Overige

Ook de aangesloten hoofdbibliotheek, waaruit niet eerder gebruikte componenten overgehaald worden naar de projectbibliotheek, telt als een van de parameters die een rol spelen bij het aanmaken van elementen.