Nieuw project

Nieuw project aanmaken

Via het commando Bestand > Nieuw project kan een dialoog worden opgeroepen om een nieuw project te starten. In die dialoog kan een projectnaam worden ingevoerd en kan er een template worden gekozen. Een dubbelklik in het veld voor de projectnaam levert een automatisch gegenereerde projectnaam op, bestaande uit de actuele systeemdatum en -tijd, bijvoorbeeld 20200210-092015 (yyyymmdd-hhmmss).

Het nieuwe project wordt opgeslagen in de standaard projectenmap die is ingesteld bij Utilities > Instellingen op het tabblad Algemeen.

Als de standaardtekening in de template map de naam Model heeft, wordt deze automatisch geopend. Anders verschijnt er een dialoog om een nieuwe of bestaande tekening te openen.

De besproken functie wordt alleen gebruikt om een nieuw project aan te maken. Het openen van een bestaande tekening of een nieuwe tekening in een bestaand project kan met het commando Bestand > Openen/nieuwe tekening.