Selecteer stelsel

Functie

Een riool-, lucht-, gas-, water- of CV-stelsel selecteren.

Werking

  • Selecteer een stelsel door het startpunt of een stelselonderdeel aan te wijzen.

  • Dit kan zowel in post- als preselectie.

  • Alle elementen die aan het stelsel vastzitten worden geselecteerd.

  • Valt een deel van het stelsel buiten de kijkdoos, dan wordt dit door Adomi gemeld en kan de kijkdoos desgewenst opgerekt worden om het volledige stelsel in beeld te brengen.

Tip

Houd de Ctrl-toets ingedrukt tijdens het selecteren van het startpunt, om de selectiemodus te forceren.

Elementhoogte gebruiken voor toestelleidingen

  • Voor toestellen die een referentievlak hebben dat gelijk is aan dat van de horizontale sectie aldaar en een negatieve of positieve elemthoogte, wordt bij het uitvoeren van deze functie automatisch een verticale toestelleiding ingevoegd.

  • Deze toestelleiding krijgt als referentievlak dat van de horizontale sectie en als elementhoogte de elementhoogte die aan het toestel was toegekend.

  • Het toestel krijgt daarna als referentievlak de waarde die oorspronkelijk als referentievlak was ingevuld, met daarbij de oorspronkelijke elementhoogte opgeteld. De elementhoogte van het toestel wordt ingesteld op 0.