Voeg standpunt in

Functie

Een standpunt invoegen op een bepaalde positie met een richting.

Werking