Materiaalcomponent

De materiaalcomponent is een speciale variant van het componenttype vlakvormig en is bedoeld om de weergave van materialen te regelen die gebruikt wordt bij het ontwerpen van bouwkundige componenten zoals bijvoorbeeld wanden of kozijnen, die een snedeweergave moeten hebben. Materiaalcomponenten zijn herkenbaar aan de eerste 4 tekens van de compentcode: MTL#.

Materialenbibliotheek

Binnen Adomi is een materialenbibliotheek beschikbaar, van waaruit materialen in de tekening geplaatst kunnen worden. Dit kan met behulp van de componentselector of, indien beschikbaar, met de Abico selector. In de Abico selector kunnen de materialen opgezocht worden binnen de bibliotheek Materialen door gebruik te maken van de zoekfunctie of door het gewenste materiaal te zoeken in de groepenindeling. Binnen de Adomi selector kan het componentfilter op Materialen ingesteld worden, om het gewenste materiaal vervolgens met de zoekfunctie of door te scrollen op te zoeken.

In de materialenbibliotheek is de materialenindeling van NAA.K.T, die ondersteund wordt door het BIM Loket en de BIM Basis ILS, als uitgangspunt gebruikt. Waar dit nodig was vanwege de wijze waarop in Adomi componenten gemaakt en gebruikt worden, zijn er aanpassingen aan deze indeling doorgevoerd. Ieder materiaal is hierdoor eerst ingedeeld op naam, en vervolgens op kenmerk. Sommige materialen zijn op basis van kenmerk of toepassing nog specifieker ingedeeld.

Opbouw materiaalcomponent

Ieder materiaalcomponent is een vlakvormig component, die gevuld is met een of meer materiaalstijlen. Die materiaalstijlen zijn vervolgens met de volgende stijlen opgebouwd:

  • Lijnschaalstijlen, met daarin lijnstijlen, om de 2D weergave van randen te regelen in snede en in aanzicht voor de verschillende schalen en op het scherm

  • Vlakschaalstijlen, met daarin vlakstijlen, om de 2D weergave van vlakken te regelen in snede en in aanzicht voor de verschillende schalen en op het scherm

  • Een visualisatiestijl, om de visualisatieweergave in 3D te regelen

Als voor een bepaald materiaal aspecten zijn ingesteld, dan zijn hiervoor verschillende stijlen in het materiaalcomponent aanwezig. Daarnaast kunnen verschillende materialen dezelfde stijlen met elkaar delen, zodat de weergave van deze groep materialen in één keer geregeld kan worden. Dit is aanpasbaar via de functie Materialen beheren.

Materiaalcomponenten maken of aanpassen

Materiaalcomponenten kunnen handmatig gemaakt en bewerkt worden zoals alle componenten in Adomi bewerkt kunnen worden, maar het heeft de voorkeur om hiervoor de functie Materialen beheren te gebruiken.

Materiaal toekennen voor IFC-export

Voor de uitwisselingen in BIM-projecten kan het van belang zijn om de specificatie van het gebruikte materiaal mee te geven in de export naar het IFC-bestandsformaat. Dit kan door de eigenschap 'Materiaal' in te vullen bij de componenteigenschappen. Dit zal doorgaans gebeuren op het niveau van de componenten die gemaakt zijn door gebruik te maken van materiaalcomponenten. Deze componenteigenschap 'Materiaal' is daarom niet standaard ingevuld voor de materiaalcomponenten. Mocht het echter noodzakelijk zijn, dan is het ook mogelijk van materiaalcomponenten de componenteigenschappen en daarmee de 'Materiaal'-eigenschap in te stellen.