Afmeting referentiebitmap

Functie

Wijzigen van de afmeting van een referentie bitmap.

Werking

  • Selecteer de referentie bitmap waarvan de afmeting moet worden aangepast.

  • Wijs het eerste punt/pixel aan op de referentie bitmap.

  • Wijs het tweede punt/pixel aan op de referentie bitmap.

  • Vervolgens wordt, met vermelding van de huidige afstand, de gewenste afstand gevraagd. Voer de gewenste waarde in.

  • De afmeting wordt aangepast door het schaalpunt van de bitmap zodanig te verplaatsen, dat de aangewezen pixels op de gewenste afstand van elkaar komen te liggen.

Opmerkingen

  • Om de maat zo nauwkeurig mogelijk in te kunnen voeren wordt de snapmaat, op het moment dat de punten/pixels worden aangewezen, tijdelijk op de kleinst mogelijke waarde (0.01) gezet.

  • Vooral bij gescande bitmaps is het van belang dat de afmeting goed is, wil de bitmap bruikbaar zijn om over te trekken.