Knippen klembord

Functie

Het verplaatsen van elementen uit de huidige tekening en het kopiëren van de bijbehorende componenten uit de projectbibliotheek naar het Windows-klembord.

Werking

 • In postselectie: selecteer één of meer elementen.

 • In preselectie: de al geselecteerde elementen worden naar het klembord gekopieerd.

 • De elementen en hun bijbehorende componenten worden gekopieerd naar het Windows klembord en vervolgens worden de elementen uit de tekening gewist.

Opmerkingen

 • Met behulp van het klembord kunnen onderdelen uit bestaande projecten verplaatst worden naar nieuwe projecten:

  • Open het oude en het nieuwe project gelijktijdig in verschillende Adomi-vensters.

  • Selecteer elementen in het ene venster en gebruik het knippen-commando.

  • Plak ze vervolgens in het andere venster.

 • Bij dit commando wordt het relapunt gezet op de linkeronderhoek van de selectieset.

 • Bij het commando Plakken klembord wordt de linkeronderhoek van de verzameling geplakte elementen op het relapunt gezet.

 • Binnen dezelfde tekening werkt knippen en direct daarna plakken dus positieneutraal.