Tekst

Een tekstcomponent regelt zowel de verschijningsvorm van de tekst maar ook de standaard informatie-eigenschappen (plaatslaag, -nivo en aspect).

Eigenschappen van de definitie

 • De component bevat een verwijzing (code) naar een tekststijl. Deze bepaalt de verschijningsvorm van de tekst.

 • De horizontale en verticale uitlijning van de tekst wordt vastgelegd.

 • Een tekst bestaat uit een serie van maximaal 912 karakters, met willekeurige tekens. De tekens uit de uitgebreide of internationale karakterset (met ASCII-waardes hoger dan 127) kunnen worden gebruikt.

 • De positie en richting van een tekst wordt gedefinieerd door een PCS. Bij een tekst kan echter ook worden opgegeven, dat de deze altijd horizontaal moet worden afgebeeld, ongeacht de verdraaiing van de tekening.

 • Wanneer een tekstelement wordt gespiegeld, wordt de tekst-uitlijning omgekeerd, maar de tekstregel wordt normaal, niet gespiegeld, afgebeeld.

 • Een tekst kan uit meerdere regels bestaan. Binnen een tekst worden de regels van elkaar gescheiden door een [Enter].

 • Bij meerdere regels wordt de afstand tussen de regels automatisch aangepast aan de teksthoogte.

Eigenschappen van de plaatsing

 • Een plaatsing van een tekstcomponent heeft dezelfde eigenschappen als een element Tekst of een element Referentietekst.

 • Een uitzondering hierop is de horizontale en verticale uitlijning van de tekst. Deze is namelijk vastgelegd binnen het tekstcomponent en kan bij een individuele plaatsing niet worden aangepast.

Opmerkingen

 • Wanneer een tekstcomponent wordt geplaatst dienen eerst de tekstregel(s) te worden ingevoerd.

 • Binnen een tekstcomponent kunnen, in tegenstelling tot de tekststijl, de standaard informatie-eigenschappen (plaatslaag, -nivo en aspect) worden vastgelegd.

 • Wanneer een tekstcomponent wordt geplaatst met het plaatsingspunt (PCS) en het richtingsbepalend punt op dezelfde positie, dan blijft de tekst ook horizontaal afgebeeld als de tekening verdraaid wordt.

Codetekst

De tekstregel kan, in plaats van gewone tekst, een speciale code bevatten om informatie te tonen die specifiek is voor de component of de plaatsing van de component. Zie de pagina over codetekst.