Telsjablonen

Functie

Telsjablonen beheren en wijzigen, die via de functie Tellen gebruikt worden om teloverzichten te genereren vanuit het ontwerp.

Overzicht telsjablonen

Met de knop Beheren van de functie Tellen kom je in de dialoog met het overzicht van alle aanwezige telsjablonen:

 • Per telsjabloon is een bestand in een map in Windows opgeslagen.

 • In de kolom Naam is de naam van elk sjabloon weergegeven, met de toevoeging [Alleen-lezen] waar deze van toepassing is.

 • In de kolom Niveau wordt getoond op welk niveau de telsjabloon is opgeslagen:

  • [Project] betekent dat het telsjabloon in de projectmap bewaard wordt en alleen binnen het huidige project te gebruiken is.

  • [Gebruiker] betekent dat het telsjabloon wordt bewaard in %appdata%\Arkey Systems\Adomi\templates en dat de huidige Windows-gebruiker hem in elk project kan benutten.

  • [Deze computer] betekent dat het telsjabloon wordt bewaard in %programdata%\Arkey Systems\Adomi\templates en dat alle Windows-gebruikers van de betreffende computer toegang hebben tot het telsjabloon.

  • [Bureau] betekent dat het telsjabloon is opgeslagen op de burealocatie die vastgelegd wordt via Utilities > Instellingen en dat alle Adomi-gebruikers die deze map als bureaumap in hebben gesteld het telsjabloon kunnen toepassen.

  • [Adomi] betekent dat het telsjabloon meegeleverd is met Adomi, het betreft hier dus een niet bewerkbaar standaard telsjabloon.

 • In de kolom Bestandsnaam staat de naam vermeld waarmee het telsjabloon is opgeslagen in Windows

 • Door rechts te klikken op een telsjabloon kun je kiezen voor een van de acties Open, Kopiëren, Verplaatsen, Open in verkenner of Verwijderen.

 • Met de knop Nieuw kan een nieuw telsjabloon worden aangemaakt

 • Een telsjabloon kan ook worden bewerkt door erop te dubbelklikken of door de knop Openen te gebruiken

Telsjablonen maken en bewerken

 • Bij het aanmaken van een nieuw telsjabloon moeten direct een naam en een niveau ingevoerd worden

 • Bij het bewerken van een telsjabloon kunnen op het tabblad Template de volgende instellingen aangepast worden:

  • De Naam van de telsjabloon.

  • De standaard Uitvoeropties.

  • Het Getalformaat: moeten er bij het weergeven van decimalen punten of komma's gebruikt worden, of kies je voor de standaardinstelling in jouw Windows.

  • De Opmaak tekstuitvoer, waarmee je kunt regelen hoe de tekst opgemaakt wordt als de uitvoeroptie Tekst gebruikt wordt:

   • Verticale lijnen toevoegen tussen kolommen

   • Lijnen onder kolomkoppen

   • Lijn boven totaalrij

   • Kolomkoppen verbergen

  • De Kolomafstand waarmee je de lege ruimte instelt tussen kolommen in.

  • De Koptekst en Voettekst die standaard resp. boven en onder het telresultaat worden afgebeeld.

 • Op het tabblad Kolommen kunnen met de knoppen rechts kolommen die in het telresultaat worden getoond worden aangemaakt en verwijderd.

 • De volgorde van de kolommen kun je daar ook bepalen.

 • Open je een kolom, dan kun je per kolom de volgende zaken instellen:

  • De Titel die boven de kolom geplaatst wordt

  • De Formule die bepaalt welke waarde er per geteld element in deze kolom weergegeven wordt:

   • Je kunt hier tekst, getallen en leestekens invoeren.

   • Je kunt ook codeteksten als variabelen gebruiken, die beginnen met een % of $ en die een specifieke eigenschap van het element in de tekening weergeven.

   • Voorbeelden: %c voor de componentomschrijving, %1 voor de lengte, %o voor de bestelcode of $1 voor de waarde die je als gebruiker zelf als $1 aan een object in de tekening hebt meegegeven.

   • Met behulp van de knop ? naast het invulveld voor de formule kun je de pagina in de handleiding bereiken waar meer informatie over codeteksten te vinden is.

   • Alle functionaliteit voor codeteksten die beschikbaar is elders in Adomi, bijvoorbeeld ook met betrekking tot het formatteren van gegevens of het gebruiken van formules, kan hier ook gebruikt worden.

   • Voor het bepalen van de juiste codetekst zijn twee hulpmiddelen in de functie aanwezig: tijdens het intypen van tekst, bijvoorbeeld 'omschrijving', zal een keuzemenu met mogelijk interessante codeteksten getoond worden - en als je een ingevulde codetekst aanklikt of selecteert en er dan met de cursor boven blijft hangen, krijg je in een tooltip meer informatie over wat deze codetekst betekent.

  • Een vinkje Behandelen als getal om aan te geven dat uit de ingevulde formule een getal komt dat verderop als getal geformatteerd kan worden (dus bijvoorbeeld een aantal of een lengte, maar niet een bestelcode).

  • Of je deze kolom wilt gebruiken om de telresultaten Sorteren en zo ja, van laag naar hoog of andersom. Zijn er meerdere kolommen waarvoor een sortering is ingesteld, dan wordt de sortering per kolom van links naar rechts toegepast.

  • Of je de telresultaten (die dan een getal moeten zijn) in deze kolom met elkaar wilt Combineren, dus bijvoorbeeld als Type optellen om te sommeren op deze waarde (andere opties zijn gemiddelde, hoogste waarde of laagste waarde).

  • Of je wel of geen Totaalrij onderaan de kolom wilt tonen, en of daar een optelling, gemiddelde, hoogste waarde of laagste waarde getoond moet worden.

  • Het Getalformaat voor deze kolom specifiek: formattering van getallen zoals in het sjabloon standaard is, in Windows standaard is, met komma's of met punten, en het aantal decimalen.

  • En de opties voor de Opmaak tekstuitvoer:

   • Uitlijning.

   • Een eventuele vaste Kolombreedte, waarbij de waarde 0 ervoor zorgt dat de kolom net zo breed wordt als nodig is om alles af te kunnen beelden.

   • Het vinkje Groeperen om aan te geven dat als in deze kolom dezelfde waarden onder elkaar getoond worden, de betreffende waarde alleen in de bovenste rij daarvan te zien hoeft te zijn.

Standaard telsjablonen

Je kunt je eigen telsjablonen maken om standaard vast te leggen hoe je wilt dat je teloverzichten eruit komen te zien. Een aantal telsjablonen wordt standaard met Adomi meegeleverd:

 • Er is een telsjabloon beschikbaar voor een sommerende telling, voor een stukslijst, voor een totaaloverzicht van alle elementen en eigenschappen en voor een import in Syntess Atrium.

 • De standaard telsjablonen zijn gemarkeerd als alleen-lezen en kunnen daarom niet bewerkt worden.

 • Het is uiteraard wel mogelijk om er in de beheerdialoog van de telsjablonen een kopie van te maken, en deze vervolgens te bewerken.