Driepuntsboog

Functie

 • Lijnvormig component / stijl als driepuntsboog plaatsen of een driepuntsboog als onderdeel van een Polylijn (type 3 en 3+) of Veelhoek (type 4).

Component plaatsen

 • Zie de beschrijving van het commando Plaatsen component voor informatie over de componentselector en de eventuele meldingen die kunnen optreden bij het plaatsen van een component.

 • Wanneer dit commando geactiveerd wordt tijdens het invoeren van een polylijn of een veelhoek (waarvan al tenminste één punt geplaatst is), wordt de driepuntsboog een onderdeel van dit element. Na het invoeren van de boog kan men dan doorgaan met invoeren van punten van het lijn- of vlakvormige element.

 • In alle andere gevallen wordt de driepuntsboog een zelfstandig lijnvormig element.

 • Voer bij een losse driepuntsboog eerst het beginpunt (p1) in. Dit beginpunt hoeft niet te worden ingevoerd als de driepuntsboog onderdeel wordt van een ander element.

 • Voer vervolgens een punt op de omtrek van de boog (p2) en het eindpunt van de boog (p3) in.

Definitie en eigenschappen

 • Een driepuntsboog kan voorkomen als zelfstandig element, of als onderdeel van een polylijn, veelhoek, of een lijn-, of vlakvormige componentplaatsing.

 • De verschijningsvorm wordt bepaald door de eigenschappen van het element waarin de cirkelboog is opgenomen.

 • Als zelfstandig element is de driepuntsboog een lijnvormige primitieve.

 • Een driepuntsboog wordt gedefinieerd door drie punten: een beginpunt, een 'boogpunt' en een eindpunt.

 • De boog is cirkelvormig en loopt van het beginpunt, door het boogpunt, naar het eindpunt.

 • De eigenschap Aantal zijden bepaalt of een driepuntsboog als geometrisch rond beschouwd wordt, of als een met een bepaald aantal rechte zijden benaderde boog. Zie de uitleg over het aantal zijden bij het commando Cirkelboog voor meer informatie.

Opmerkingen

 • Het commando Driepuntsboog blijft actief als het commando geactiveerd is om een driepuntsboog als zelfstandig element aan te maken. Anders wordt het vorige commando weer actief.

 • Als de invoer na twee punten wordt afgesloten met de rechter muisknop, wordt er een boog van 360º aangemaakt.

 • De eigenschap Aantal zijden (via de optiebalk Element eigenschappen) bepaalt het aantal zijden waaruit de driepuntsboog wordt opgebouwd.

 • Bij het verplaatsen van één van de drie punten blijven de overige twee staan en wordt de boog opnieuw bepaald.

 • De driepuntsboog, als onderdeel van een ander element, kan verwijderd worden door het middelste punt van de drie punten op de boog te wissen.

 • Op het beeldscherm wordt bij een driepuntsboog ook een markering gezet op de positie van het middelpunt van de boog. Op dit 'virtuele' punt kan wel worden gesnapt, maar niet geselecteerd.