Afdrukken

Functie

Met deze functie kunnen tekeningen, views en plots worden geëxporteerd naar het extern bestandsformaat (PDF) om ze te kunnen afdrukken.

Afdrukken van een plot

 • Wanneer een plotblad één of meer geplaatste plotkadercomponenten bevat, dan zijn deze bepalend voor wat er wordt afgedrukt.

 • De plotkaders worden als één document met meerdere pagina’s  afgedrukt. Het is ook mogelijk om  de plotkaders als losse pagina’s af te drukken.

 • Een plot wordt altijd afgedrukt naar PDF. Wanneer de plot één of geen plotkadercomponenten bevat, dan wordt afgedrukt naar een plot met de naam van de plot. Bij meerdere plotkaders kan aangegeven worden of de plotkaders verzameld moeten worden in één PDF bestand. Zo niet, dan dient een mapnaam te worden ingevoerd. In deze map komt voor ieder plotkader een afdruk in een apart bestand te staan. De bestandsnaam is de naam van het plotkader.

 • De onderlinge volgorde van de plotkaders wordt bepaald door de alfabetische volgorde van de namen van de plotkaders.

Afdrukken van een view

 • Een view wordt altijd afgedrukt naar PDF. Deze naam dient te worden ingevoerd na het starten van het commando. Hierbij wordt de papiermaat bepaald door de maat van de kijkdoos, in combinatie met de schaal van de view.

Afdrukken van een tekening in 2D

 • Een tekening kan vanuit de 2D toestand worden afgedrukt als PDF of als afbeelding.

 • Na het geven van het afdrukcommando, wordt de plotschaal gevraagd. Er verschijnt een kader op het beeldscherm, dat aangeeft welk gedeelte van de tekening op de plot zal komen als de verstekwaarde voor de plotschaal wordt bevestigd.

 • Bevestig de verstekwaarde voor de plotschaal, of voer een andere waarde voor de plotschaal in.

 • Als de schaal is gewijzigd wordt de tekening opnieuw afgebeeld, zodanig dat het hele plotkader zichtbaar is.

 • Standaard is het outputformaat PDF, tenzij het vinkje Bitmap ingeschakeld is. In dat laatste geval wordt er een afbeelding gegenereerd in (naar keuze) PNG-, JPG- of BMP-formaat.

Afdrukken van een tekening in 3D

 • Afdrukken in 3D maakt een bitmapbestand van de afbeelding op het scherm op de hoogst mogelijke resolutie. Hierbij wordt de huidige schermuitsnede genomen.

 • Vervolgens verschijnt een dialoog om de bestandsnaam en het bestandstype te kiezen

Opmerkingen

 • Wanneer het gewenst is dat echte lijnen met lijndiktes worden afgedrukt, gebruik dan een view op een plotblad.

 • Het plotformaat en het plotkader in Adomi komen overeen met het echte papierformaat. Eventuele marges zijn afhankelijk van de mogelijkheden van het afdrukapparaat.

 • Teksten die op de plot, view of tekening aanwezig zijn, worden zodanig naar het PDF-bestand geëxporteerd, dat binnen de PDF-viewer op de tekstinhoud gezocht kan worden.

 • De PDF-bestanden die uit Adomi komen, voldoen aan de normen van PDF niveau A-2A.