Punt kopiëren / Doortekenen

Functie

Het aangewezen punt kopiëren of doortekenen vanaf huidig aangewezen punt door de nieuwe punt(en) aan te wijzen.

Werking

  • Voer het nieuwe punt in.

  • Afhankelijk van het soort element kunnen net zo lang elementen worden toegevoegd tot het commando wordt afgebroken.

Opmerkingen

  • Het kopiëren van individuele punten is alleen mogelijk bij de elementtypen polylijn, veelhoek, maatlijn en lijnvormige en vlakvormige componentplaatsing.

  • Bij sommige elementsoorten kan tevens een cirkelboog of een driepuntsboog worden toegevoegd.

  • Als het startpunt van de verplaatsingsvector is ingevoerd, kunnen de geselecteerde elementen geroteerd worden door op de Tab-toets te drukken. De elementen kunnen ook gespiegeld worden door op Shift-Tab te drukken. De elementen worden geroteerd en gespiegeld om het ingevoerde startpunt. Bij het kopiëren van een punt kan worden gekozen of het nieuwe punt voor of na het geselecteerde punt toegevoegd moet worden. Hierbij kan met behulp van de Tab-toets gewisseld tussen de beide opties. De puntvolgorde is gelijk aan de volgorde waarin de punten bij het aanmaken van het element zijn ingevoerd.

  • Het commando kan ook op een middengrip worden geactiveerd.