Openen/nieuwe tekening

Functie

Bestaande tekening openen of nieuwe tekening aanmaken.

Werking

 • Na het kiezen van het menu-item 'Bestand > Openen/nieuwe tekening' verschijnt de bestandsselector. Selecteer hier een bestaande tekening of voer een nieuwe bestandsnaam in.

 • Bij het intypen van een bestandsnaam die niet voorkomt in de geselecteerde map, gaat Adomi een nieuwe tekening aanmaken. U wordt wel eerst gevraagd te bevestigen dat dit inderdaad de bedoeling is.

Referentietekeningen en samenstellingen

 • Bij het laden van de tekening, detecteert Adomi automatisch of er in deze tekening sprake is van referentietekeningen met een eigen projectbibliotheek en/of samenstellingen, die nog moeten worden bijgewerkt.

 • Zijn deze aanwezig, dan zullen deze automatisch op de achtergrond worden bijgewerkt en opgeslagen, zodat iedere tekening altijd actueel is.

Project upgraden

 • Wanneer een tekening wordt geladen waarvan de projectbibliotheek afkomstig is van een eerdere versie van Adomi of ARKEY, dan zal Adomi dit melden en vragen of er een upgrade moet worden uitgevoerd.

 • Kies je daarbij voor nee, dan wordt de tekeningen in alleen-lezen modus geopend. Je kunt het oorspronkelijke bestand dan dus bekijken in Adomi 2024, maar desgewenst blijven bewerken in een oudere versie.

 • Kies je voor ja, dan wordt het hulpprogramma ArkMaint opgestart om alle bestanden van het project direct te upgraden. Een upgrade geldt dus voor alle bestanden in het project, dus de projectbibliotheek, alle tekeningen, viewbestanden, plotbestanden e.d.

 • Vlak voor de upgrade start, wordt je de mogelijkheid aangeboden om een automatisch backup van alle bestanden te maken die bijgewerkt gaan worden. Kies je voor ja, dan worden deze gezipt in de submap backups opgeslagen, binnen de projectmap.

 • Wanneer het upgraden klaar is, keer je automatisch terug naar Adomi om met het ontwerpen aan de slag te gaan.

 • Een upgrade is per project eenmalig nodig.

 • Als er tijdens de upgrade een probleem is opgetreden, dan wordt dit getoond in het uitvoerscherm van ArkMaint. Op basis hiervan kun je het probleem oplossen, het bestand opnieuw openen in Adomi en de upgrade alsnog uitvoeren

Opmerkingen

 • Om tekeningen extra snel te openen tijdens het starten van Adomi, kan gebruik gemaakt worden van een extra cachebestand op de schijf. Zie hiervoor de informatie over het menu-item Bestand > Tekening extra snel openen en het helpitem over Performance/snelheid optimaliseren.

 • Bij het laden van een tekening wordt automatisch het hele project geladen (project- en hoofdbibliotheek, inclusief eventuele arceringstabel).

 • Wanneer tijdens het gebruiken van dit commando een plot wordt bewerkt en hierbij een view is geselecteerd, komt de bestandsselector op met de naam van de tekening van de view. Wanneer deze naam wordt bevestigd wordt de betreffende tekening geladen volgens alle instellingen van de view (lagen, uitsnede enz.). Wanneer tijdens het commando een element uit een referentietekening is geselecteerd, komt de bestandsselector op met de naam van de referentietekening. Wanneer deze naam wordt bevestigd wordt de betreffende tekening geladen met behoud van de huidige viewinstellingen.

 • We raden aan om het openen van een bestaande tekening, view of plot te versnellen binnen Adomi te regelen. Adomi kan dit binnen enkele seconden doen. Zie Performance/snelheid optimaliseren.

 • Wijzigingen die zijn aangebracht in de huidige tekening, view of plot worden bij het openen van een (nieuwe) tekening automatisch opgeslagen. Zie verder Automatische backup van wijzigingen.

 • Als er in de projectmap een tekening aanwezig is die dezelfde naam heeft als de projectmap, dan wordt elke nieuwe tekening aangemaakt als een kopie van deze tekening. Als deze niet bestaat, wordt, mits deze bestaat, de nieuwe tekening aangemaakt als kopie van de tekening Adomi.drw uit het hoofdpad. Deze tekeningen kunnen worden gebruikt om parameters en schakelaars automatisch in te stellen op een manier die voor u handig is.

 • Wanneer de tekening aangemaakt wordt in een andere map die geen submap is van de map waarin de huidige projectbibliotheek zich bevindt (of een submap daarvan) wordt eventueel een nieuwe lege bibliotheek aangemaakt. Adomi kijkt eerst of er al een bibliotheek in het bovenliggende mappen van de tekening staat (met als bibliotheeknaam de naam van de projectmap) en sluit deze dan aan. Bestaat deze bibliotheek niet, dan maakt Adomi in de map van de tekening een lege projectbibliotheek aan.

Meldingen

Melding

Betekenis

Tekening is al in gebruik op netwerk!

Het laden van een tekening die op dit moment door een andere gebruiker geladen is, is niet mogelijk.

Bestand niet van meest recente versie! Upgrade project eerst met ArkMaint!

Deze melding wordt gegeven wanneer een tekening of projectbibliotheek gemaakt is met een eerdere versie van Adomi/ARKEY. ArkMaint kan deze geschikt maken voor de meest recente versie van Adomi. Let op: na een upgrade is openen met een eerdere versie Adomi/ARKEY niet meer mogenlijk.

Tekening met ongeldig versienummer!

De tekening kan niet in deze versie van Adomi geladen worden.

Componenten gebruikt, die niet in projectbibliotheek voorkomen!

In de tekening en/of bibliotheek komen componentplaatsingen voor, waarvan geen componentdefinitie in de geladen projectbibliotheek voorkomt. Hierdoor kan de tekening incompleet zijn weergegeven. Zie Bibliotheekbeheer. Met het commando Relaties controleren kan een overzicht worden verkregen van alle componentplaatsingen waarvan de componentdefinitie niet bestaat.

Niet alle referentiebestanden konden worden geladen!

In de referentietekeningendialoogbox komen namen van tekeningen voor die niet langer aanwezig zijn, of er staan lege referentieviewelementen in de tekening.

Onmogelijk! Er is een component actief!

Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.

Bestand ongeldig!

Het opgegeven bestand is ongeldig. Zie Bestandsbeheer voor informatie over het testen en repareren van tekening- en bibliotheekbestanden.