Ga naar sectie

Functie

Het activeren van de sectie met een in te voeren nummer.

Werking

  • Deze functie is ook te activeren met de toetscombinatie Ctrl + G.

  • De cursor wordt verplaatst naar de sectie met het ingevoerde nummer.

Opmerkingen

  • Deze functie werkt alleen als de secties genummerd zijn.