Plakken (stelseldeel)

Functie

Het plaatsen van tekst of (een deel van) het stelsel vanuit het Windows klembord.

Werking

  • Deze functie is ook te activeren met de toetscombinatie Ctrl + Shift + V.

  • De inhoud van het Windows klembord wordt geplaatst op de huidige positie van de cursor.

  • Met Ctrl + V of als tekst geselecteerd is terwijl de functie vanuit het menu wordt aangeroepen, wordt tekst geplakt in het tekstveld dat geselecteerd is.

  • Wordt een (deel van een) stelsel geplakt, dan wordt dit na het plakken direct uitgevouwen.

  • Bij het plakken worden de nieuw toegevoegde secties automatisch doorgenummerd.