Bezier segmenten

Functie

Segmenten van een polylijn, veelhoek, type 3- of 4-plaatsing vervangen door Bezier-krommen.

Werking

  • Teken eerst het lijn- of vlakvormige element dat de te maken Bezier-kromme definieert, met tenminste 4 punten, en start dan de functie.

  • Geef het startpunt van de Bezier-kromme aan door een punt van het definiërende element te selecteren.

  • Het deel wat vervangen zal worden door de kromme licht vervolgens op.

  • Geef de nauwkeurigheid op waarmee de kromme dient te worden benaderd. Waarde 2 geeft een kromme van 14 punten, waarde 3 geeft 26, waarde 4 geeft 50 en waarde 5 geeft een kromme van 98 punten.

  • Na bevestiging van de waarde wordt het gekozen deel van het definiërende element omgezet in de kromme.

Opmerkingen

  • Eén Bezier-kromme wordt gedefinieerd door 4 punten, met daartussen drie lijnsegmenten.

  • Als het aantal punten van het element te groot wordt (> 240 punten), wordt de actie niet uitgevoerd.