Importeren

Functie

Het importeren van een bestaand project.

Werking

 • Deze functie is te activeren vanuit het menu.

 • Bestanden die geschikt zijn voor import zijn gemaakt met de module Leidingstelsels of de voorloper daarvan, ArkFlow, of met het rekenprogramma met de niet grafische gebruikersinterface (de laatste versie daarvan).

 • Indien er in het huidige project wijzigingen zijn gedaan die nog niet zijn opgeslagen, zal er gevraagd worden of de wijzigingen bewaard moeten worden. De mogelijke antwoorden hierop zijn [Ja], [Nee
  ] en [Annuleren].

 • Is het antwoord [Ja], dan zullen, indien de projectnaam bekend is, de wijzigingen worden bewaard. In het andere geval zal een bestandsdialoog worden geopend om een bestandsnaam voor het huidige project in te vullen. De bestandsdialoog biedt ook de mogelijkheid om het importeren af te breken. De wijzigingen worden dan niet bewaard.

 • Is het antwoord [Nee], dan zullen de wijzigingen niet worden bewaard.

 • Is het antwoord anders dan [Annuleren], of waren er geen wijzigingen of waren deze reeds bewaard, dan zal er een bestandsdialoog worden geopend om een importbestand te selecteren. De bestandsdialoog toont alle mogelijke te importeren bestanden in de standaardmap voor de projecten.

 • De bestandsdialoog biedt ook de mogelijkheid om het importproces af te breken. Alle voorgaande acties zijn dan al wel uitgevoerd.

 • Tijdens het importeren zal de geldigheid van het importbestand worden getest. Is er een ongeldige situatie, dan zal een foutmelding verschijnen.

 • Na het importeren zal de projectnaam de naam van het importbestand krijgen (met uitzondering van de extensie) en zal het hele stelsel worden getoond. Het beginpunt wordt geselecteerd.

Opmerkingen

 • Het importeren neemt geen berekeningsresultaten mee.

 • Een berekening moet, indien de gebruiker dit wenst, na importeren opnieuw worden uitgevoerd.