Naam

Functie

Geeft de naam weer van het element op instantieniveau. Deze naam wordt ook geëxporteerd naar IFC.

Werking

  • Met deze knop opent de tekstdialoog waarin de naam van het element kan worden ingevuld.