Nieuw project

Functie

Met de functie 'Nieuw Project' kan snel een nieuw project worden aangemaakt. Eventueel kan voor het nieuwe project een template gekozen worden.

Nieuw project starten

  • Via 'Bestand > Nieuw project' kan een nieuw project aangemaakt worden. Deze wordt opgeslagen in de ingestelde projectmap. Dit kan op basis van een template. Templates zijn projecten die zich in de ingestelde templatemap bevinden. In de dialoog Utilities > Instellingen kunnen de mappen voor projecten en templates worden ingesteld.

  • De project- en templatemap mogen dezelfde zijn. In dat geval kan ieder project als een template voor een volgend project worden gebruikt.

  • Bij het maken van een nieuw project wordt een map aangemaakt met wat ingevuld wordt bij 'Projectnaam'. Als een template is gekozen, wordt de volledige inhoud van de templatemap gekopieerd in map van het nieuwe project.

Modeltekening

  • Als in de templatemap een tekening met de naam "Model" voorkomt, dan wordt deze geladen.

  • Als geen template gebruikt is, wordt de tekening "Model" aangemaakt en geladen.

  • Als in de templatemap geen tekening "Model" voorkomt, verschijnt de dialoog van het commando Openen/nieuwe tekening. Hierna kan een tekening gekozen worden om te openen, of de naam van een nieuwe tekening kan ingevuld worden.

Opmerkingen

  • Omdat de naam van een project ook de naam van een map is, gelden voor de naamgeving dezelfde regels als bij het aanmaken van een nieuwe map in de Windows Verkenner. Spaties zijn dus wel toegestaan, maar een aantal speciale tekens, namelijk / \ : * ? " < > | niet.

  • Als, in plaats van een projectnaam in te typen, dubbelgeklikt wordt in het veld voor de projectnaam genereert het systeem een unieke naam die wordt gevormd op basis van datum en tijd, bijvoorbeeld 20190513-091234. De tijd wordt in de UTC-tijdzone bepaald en wijkt daarom 's winters 1 uur af.

Meldingen

Melding

Betekenis

Onmogelijk! Er is een component actief!

Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.