Schaalbaar

Een schaalbare component (type 1) is een bundeling van een aantal primitieven of componenten, waarvan bij de componentplaatsing de schaling in de X- en Y-richting bepaald wordt. Met dit type kunnen speciale componenten worden gerepresenteerd die per plaatsing, onafhankelijk van andere elementen, verschaald moeten kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een Noordpijl.

Eigenschappen van de definitie

  • Bij het plaatsingspunt is er één controlepunt, waarmee bij de plaatsing de verschaling van de componentdefinitie geregeld wordt.

  • Daarnaast kunnen er referentiepunten zijn.

  • De definitie kan als eigenschap hebben dat iedere nieuwe plaatsing automatisch geklapt wordt, om de X- of Y-as.

Eigenschappen van de plaatsing

  • De positie en rotatie van de plaatsing wordt gedefinieerd door een PCS. De plaats van het controlepunt bepaalt de schaling in X-richting en eventueel ook in Y-richting.

  • De verhouding tussen de afstand van plaatsingspunt tot controlepunt in de definitie en de afstand van PCS tot controlepunt in de plaatsing bepaalt de schaling in de X-richting waarmee de elementen uit de definitie afgebeeld worden.

  • Het controlepunt gedraagt zich als een gewoon referentiepunt en is dus niet gevoelig voor puntacties.

  • De plaatsing kan geklapt worden (rotatie van 90 graden om de lokale X-as of Y-as).