Speciale componenten en stijlen

Sommige componenten hebben een speciale functie binnen Adomi. Zo zijn er bijvoorbeeld componenten:

  • voor plotkaders en views

  • voor lijnweergave in bepaalde situaties

  • voor vervangende weergave bij ontbrekende componenten

  • ten behoeve van import

Speciale componentcodes

Het programma herkent deze componenten aan hun code. De codes die voor Adomi speciaal zijn beginnen onder andere met:

  • ARK

  • DWG

  • IFC

  • PLT

  • MATR

  • MTL

Deze lettercombinatie kan dus beter vermeden worden bij het aanmaken van eigen componenten, tenzij deze bewust bedoeld zijn als speciaal component.

Lijnweergave in bepaalde situaties

De lijnweergave kan in bepaalde situaties geregeld worden met de eigenschappen van de volgende lijnstijlen.

Code

Type

Betekenis

ARKCWIRE

Lijnstijl

Lijnpatroon van deze lijnstijl wordt gebruikt bij weergave van diepte H ‘hangend’ en bij afgedekt aanzichten

ARKREFV

Lijnstijl

Standaard lijnstijl voor het kader van nieuw geplaatste referentieviews

ARKHIDE

Lijnstijl

Standaard lijnstijl voor lijnen uit hidden line berekening (die geen materiaalstijl hebben)

ARKWRSH

Lijnstijl

Lijnstijl voor een aangepaste weergave van de randen in 3D weergave (kleur en lijndikte)

Ontbrekende objecten

Er zijn speciale componenten om de weergave te regelen in het geval dat bepaalde stijlen of componenten ontbreken.

Code

Type

Betekenis

ARKLNOTF

Lijnstijl

Afbeelden van lijnen met ontbrekende lijnstijl

ARKANOTF

Vlakstijl

Afbeelden van vlakken met ontbrekende vlakstijl

ARKTNOTF

Tekststijl

Afbeelden van teksten met ontbrekende tekststijl

ARKDNOTF

Maat

Afbeelden van maten met ontbrekende maatcomponent

Speciale objecten ten behoeve van import

Code

Type

Betekenis

ARKDIMS

Symbool

Meetpuntsymbool, wordt aangeroepen door de maatcomponenten die bij import van DWG-bestanden worden aangemaakt

DWGI?###

Stijl

Bij import van DWG/DXF-bestanden aangemaakte stijlen

DWG####

Component

Bij import van DWG/DXFT-bestanden aangemaakte componenten

IFCB###

Component

Bij import van IFC-bestanden aangemaakte componenten

IFCM###

Materiaalstijl

Bij import van IFC-bestanden aangemaakte materiaalstijl

IFCF###

Vlakstijl

Bij import van IFC-bestanden aangemaakte vlakstijl

IFCL###

Lijnstijl

Bij import van IFC-bestanden aangemaakte lijnstijl

IFCV###

Visualisatiestijl

Bij import van IFC-bestanden aangemaakte visualisatiestijl

IFC?SPCE

Stijl

Bij import van IFC-bestanden aangemaakte stijl voor IfcSpace

IFCPROJ

Component

Bij import van IFC-bestanden aangemaakt component waarin informatie over nulpunt, site, project en gebouw opgeslagen is

MATRBBOX

Component

Bij import van IFC-bestanden aangemaakte component voor BoundingBox elementen met veel vlakken

IFC?BBOX

Stijl

Bij import van IFC-bestanden aangemaakte stijlen voor weergave BoundingBox elementen

PLTIx###

Stijl

Bij import van PLT-bestanden aangemaakte stijlen

Overige objecten

Code

Type

Betekenis

ARKVW???

Component

Componentcode voor viewkader

ARKPA???

Component

Componentcode voor plotkader

ARK^????

Vormvast component met 1 controlepunt

Componentcode voor dynamisch label

MTL#????

Component

Materiaalcomponent

ARKL2D3D

Component

Lijncomponent voor weergave 3D in 2D

ARKCWMAT

Materiaalstijl

Materiaalstijl voor weergave van de wireline

ARKILINE

Lijnstijl

Lijnstijl om zelf iLine hulplijnen te tekenen met hoge snapprioriteit

ARKSP???

Vlakvormig component

Componentcode voor het aangeven van ruimtes (met hoogte)

ARKSTRL1

Lijnstijl

Stramienlijn

ARKSTRB1

Lijnstijl

Contourlijn stramienbol en basislijn maatlijn stramien

ARKSTRB2

Lijnstijl

Aanhaallijn maatlijn stramien

ARKSTRT1

Tekststijl

Tekst stramienmaat en tekst in stramienbol

ARKSTRD1

Maat

Stramienmaat

ARKSTRBL

Component

Stramienbol, met 2 extra referentiepunten

ARKSTRM

Component

Stramiencomponent

ARKSTRS1

Component

Maatsymbool stramienmaat

ARKSTRSA

Vlakstijl

Maatsymbool

ARKSTRYL

Component

Verdiepingslijn

ARKSTRYD

Component

Pijlmaatcomponent

ARKSTRYT

Component

Pijlmaattekst

ARKSTRYF

Component

Pijlmaatvlaksymbool

ARKSTRY

Component

Bouwlaaginformatie

ARKSCSCD

Component

Afwijkende standaard oplossingen