Herplaatsen component

Functie

Een component plaatsen met een kopie van de eigenschappen van het aangewezen element.

Werking

  • Het in de tekening plaatsen van de te herplaatsen component gebeurt net als bij het commando Plaatsen component.

  • Bij het commando Plaatsen component wordt alleen de componentcode van het aangewezen element overgenomen. De overige eigenschappen worden gezet door het component zelf en de actieve parameters.

  • Bij dit commando worden alle eigenschappen van het aangewezen element overgenomen. Alleen de punten van het element dienen opnieuw te worden ingevoerd.