Openen

Functie

Het openen van een bestaand project in het rekenprogramma.

Werking

  • Deze functie is ook te activeren door de toetscombinatie Ctrl + O en een knop in de werkbalk.

  • Indien er in het huidige project wijzigingen zijn gedaan die nog niet zijn opgeslagen, zal er gevraagd worden of de wijzigingen bewaard moeten worden. De mogelijke antwoorden hierop zijn [Ja], [Nee] en [Annuleren].

  • Is het antwoord [Ja], dan zullen, indien de projectnaam bekend is, de wijzigingen worden bewaard. In het andere geval zal een bestandsdialoog worden geopend om een bestandsnaam voor het huidige project in te vullen. De bestandsdialoog biedt ook de mogelijkheid om het openen van een project af te breken. De wijzigingen worden dan niet bewaard.

  • Is het antwoord [Nee], dan zullen de wijzigingen niet worden bewaard.

  • Is het antwoord anders dan [Annuleren], of waren er geen wijzigingen of waren deze reeds bewaard, dan zal er een bestandsdialoog worden geopend om een bestaand projectbestand te selecteren. De bestandsdialoog toont alle projectbestanden in de standaardmap voor de projecten.

  • De bestandsdialoog biedt ook de mogelijkheid om het openen van een project af te breken. Alle voorgaande acties zijn dan al wel uitgevoerd.

  • Bij het openen van een project wordt een versiecontrole uitgevoerd op het projectbestand. Indien het programma niet is staat is om het projectbestand te lezen, vanwege het feit dat de bestandsversie hoger is dan dat het programma gebruikt, zal er een foutmelding verschijnen. Tevens zal bij het openen van een project een versiecontrole op de geplaatste bibliotheekelementen in het stelsel worden uitgevoerd. Indien er zich verouderde bibliotheekelementen in het stelsel bevinden wordt gevraagd of het stelsel aangepast moet worden. Deze vraag kan met [Nee] worden beantwoord, maar de vraag zal opnieuw gesteld worden als het project weer wordt geopend.

Opmerkingen

  • Is een project geopend, dan zal daarna het hele stelsel getoond worden. Het beginpunt wordt geselecteerd.