Paden en bestandstypen

Paden Adomi

Een pad is een plek waar een map wordt opgeslagen in Windows. De volgende paden worden door Adomi bijgehouden en gebruikt:

Omschrijving

Pad

Toelichting

Adomi-pad

\Program Files (x86)\Arkey Systems\Adomi

Pad van de Adomi executable (Adomi.EXE)

Adomi-gebruikersinstellingenpad

%appdata%\Arkey Systems\Adomi

Gebruikersinstellingen zoals Adomi configuratie-instellingen, plotinstellingen en werkbalkinstellingen worden in de bestanden Gebruikersnaam.CFG en Gebruikersnaam.INI in deze map bewaard. Verder vindt de automatische backup plaats in de subdirectory ‘TEMP’ van deze directory.

Tekeningpad

Instelbaar

Pad van de geladen tekening, view of plot.

Projectpad

Instelbaar

Pad van de geladen projectbibliotheek.

Hoofdpad

Instelbaar

Pad van de geladen hoofdbibliotheek.

Userpad 1

Instelbaar

Pad van het eerste geladen usermenu en userfuncties.

Userpad 2

Instelbaar

Pad van het tweede geladen usermenu en userfuncties.

Tabelpad

Instelbaar

Pad van de geladen arceringstabel.

Tabelhoofdpad

Instelbaar

Pad voor het zoeken van tabellen bij het wisselen van tekeningen.

Standaardpad projecten

Instelbaar, standaard: \Gebruikers\Gebruikersnaam\Documents\Adomi Projecten

Pad waar alle nieuwe projecten standaard aangemaakt worden.

Standaardpad templates

Instelbaar, standaard: \Gebruikers\Gebruikersnaam\Documents\Adomi Templates

Pad waar Adomi zoekt naar templates die bij het aanmaken van een nieuw project gekozen kunnen worden.

Backuppad tekeningen

\Gebruikers\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\Arkey Systems\Adomi\backup

Pad waar Adomi reservekopieën bewaart van tekeningen die tussendoor automatisch of niet zijn opgeslagen.

Pad standaardinstelling usermenu's

Program Files (x86)\Arkey Systems\Shared

Pad waar het I70-bestand wordt bewaard waar de standaardinstelling van de usermenu's in geregeld wordt. Het hier aanwezige I70-bestand wordt overgeslagen als er een bestand met de naam Arkey.i70 aanwezig is in %programdata%\Arkey Systems\Adomi.

In ieder projectpad en hoofdpad kunnen submappen met speciale betekenis voorkomen:

Pad

Toelichting

Textures\

Subpad waarin textuurpixelplaatjes staan.

Bestandslocaties Adomi

Omschrijving

Pad/bestand

Configuratiebestand gebruikersinstellingen

%appdata%\Arkey Systems\Adomi\{username}.cfg

Configuratiebestand sneltoetsen en werkbalken

%appdata%\Arkey Systems\Adomi\{username}.ini

Backupbestanden

%appdata%\Arkey Systems\Adomi\backup\BACKUP??.?RW

Adomi opstartinstellingen

%programdata%\Arkey Systems\Adomi\Arkey.i70

Configuratiebestand netwerksleutel

%programdata%\Arkey Systems\Adomi\keyserver.cfg

Bestandslocaties Abico

Omschrijving

Pad/bestand

Abico functies en content

\Program Files (x86)\Arkey Systems\Abico

Configuratiebestand Abico selector

%appdata%\Arkey Systems\Abico\plaats_producten.INI

Licentiebestanden Abico modules

%programdata%\Arkey Systems\Abico\*.DAT

Configuratiebestand sommerende telling

Standaard: Program Files (x86)\Arkey Systems\Abico\ArkCSomm.txt, maar wordt vervangen door ArkCSomm.txt die in projectmap aanwezig is of anders in %appdata%\Arkey Systems\Abico

Configuratiebestand stukstelling

Program Files (x86)\Arkey Systems\Abico\ArkCZaag.txt, maar wordt vervangen door ArkCZaag.txt die in projectmap aanwezig is of anders in %appdata%\Arkey Systems\Abico

Tabel met prefabcodes ten bate van de prefabfunctie

%appdata%\Arkey Systems\Abico\prefab.txt

Configuratiebestand sommerende telling prefabfunctie

Program Files (x86)\Arkey Systems\Abico\leiding\ArkCSomm.txt

Configuratiebestand stukstelling prefabfunctie

Program Files (x86)\Arkey Systems\Abico\leiding\ArkCZaag.txt

Configuratiebestand uitgeschakelde bibliotheken Abico selector

%appdata%\Arkey Systems\Abico\visible-libs.cfg

Bestandstypen

Alle voor Adomi belangrijke gegevens en met Adomi gemaakte tekeningen, componenten, shadings, etc. zijn of worden opgeslagen in bestanden op de harde schijf van de computer of server. Adomi onderscheidt voor deze bestanden verschillende bestandstypen, die herkenbaar zijn aan de extensie van de bestandsnaam. Hieronder worden de bestandstypen besproken.

Bestandstypen die voorkomen in projecten en in of bij hoofdpaden:

Extensie

Bestandstype

.APS

Pentabel

.CDR

Hulpbestand bij een bibliotheek (.LIB)

.DEF

Import/export-definitiebestand

.DRW

Tekening

.PRW

Plot

.VRW

View

.VPR

Viewprofiel

.VEY

Standpunt/kijkdoos

.LIB

Bibliotheek

.LGD, .LGP, .LGV

Hulpbestand bij een tekening/plot/view

.DRL

Hulpbestand bij een tekening

.TAB

Arceringstabel

.TXT

Tekstbestand

.VWF

Viewbestand

.PCX

Pixelplaatje, shading

.PCX, .JPG, .PNG, .BMP, .GIF, .TIF, .EMF

Pixelplaatje, textuur of referentiebitmap

.UND, .UNP, .UNV

Hulpbestand bij geladen tekening/plot/view

.XPF

Exportprofiel

.XDS

Definitiebestand batch export

.PLD

Geberit Pluvia-licentie

Deze bestandstypen zijn bij het maken van kopieën en backups van projecten relevant. De hieronder genoemde invoer- en uitvoer-bestanden horen daar mogelijk ook bij, als ze niet eenvoudig opnieuw aangemaakt kunnen worden.

Bestandstypen van verschillende soorten invoer en/of uitvoer:

Extensie

Bestandstype

.DXF

Grafisch uitwisselformaat

.DWF

Grafisch uitwisselformaat

.DWG

Grafisch uitwisselformaat

.EMF

Plotbestand in Windows Enhanced Metafile-formaat

.INT

Tussenbestand

.PNG, .PCX. .JPG, .BMP

Plotbestand in pixelformaat

.PDF

Plotbestand in het Adobe Portable Document-formaat

.PLT

Plotbestand in HP-GL(/2) ArkCPlot-formaat

.PRN

Plotbestand in hardwarespecifiek formaat ArkCPlot

.STL

Exportformaat voor 3D-printers en CAD-software (Standard Tessellation Language)

.WMF

Plotbestand in Windows Metafile-formaat

Bestandstypen in het Adomi-pad en algemene typen (?? is het versienummer):

Extensie

Bestandstype

.A??

Menubestanden voor Adomi en hulpprogramma's

.ALP

Plotprofiel (in map PlotProf in Adomi-pad)

.CFG

Configuratie (gebruikersnaam.CFG)

.I70

Opstartargumenten (Adomi.I??)

.U70

Usermenu

Al deze bestanden komen in aanmerking voor het maken van een backup, omdat hun inhoud het functioneren van de Adomi-installatie bepaalt. Deze backup hoeft echter alleen uitgevoerd te worden als de configuratie is gewijzigd.