3DS

Functie

Bestand in .3DS formaat importeren. Onder andere op het internet zijn 3DS-bestanden te vinden, met aardige 3D-visualisatiemodellen, waarmee Adomi-visualisaties kunnen worden verfraaid. Een import hiervan maakt deze modellen beschikbaar binnen Adomi.

Werking

Na het selecteren van het bestand verschijnt een dialoog met een aantal opties:

Schaalfactor

  • Dit is de globale vergrotingsfactor waarmee alle objecten worden vergroot.

Objecten

  • [✓] Naar componenten: Objecten in een 3DS-bestand bestaan uit faces, driedimensionale vlakjes, die gekoppeld zijn aan een materiaal. Staat de schakelaar aan, dan wordt voor een 3DS-object geïmporteerd wordt een component (vormvast) aangemaakt zodat alle vlakken (faces) daarin komen. Dit component wordt het met een unieke code opgeslagen in de projectbibliotheek. Wanneer de schakelaar uitstaat, dan worden alle vlakken (faces) op tekeningniveau (of binnen een reeds door de gebruiker opengezet component) aangemaakt.

    • Ieder vlak wordt vertaald naar een plaatsing van een ACFACExx-component. Per materiaal wordt een ander ACFACExx component gebruikt. wWnneer geen materiaal toegewezen was, dan wordt als componentcode ACFACE01 genomen.

Verplaatsing

  • [✓] Naar schermcentrum: Verplaatst de tekening naar het schermcentrum.

Opmerkingen

  • Imports van 3DS-bestanden kunnen resulteren in (zeer) grote hoeveelheden ACFACExx-componenten. Hierdoor wordt de projectbibliotheek erg groot als er gekozen is om per object een component aan te maken. Als er geen componenten worden aangemaakt per object dan zal de tekening zelf erg groot worden.

  • Sommige 3DS-bestanden bevatten objecten met een afwijkende rotatie, waar nog geen technische oplossing voor is. Dit resulteert in een geroteerde import, die met de hand moet worden nabewerkt door de gebruiker.

Meldingen

Melding

Betekenis

Bibliotheken niet correct! Controleer ImprDWG.LIB...

In de bibliotheek 'ImprDWG.LIB' zijn de vereiste ACFACExx-componenten niet gevonden. Mogelijk moet u de bibliotheek updaten met een nieuwe versie.

Bestand van niet ondersteunde versie. Ondersteuning t/m v3!

Het 3DS-bestand dat u probeert te importeren is niet van een versie die de 3DS-import kan importeren. Mogelijk kunt u een andere versie van het bestand downloaden en het dan alsnog importeren.