Genereer isometrie

Functie

Het genereren van een isometrisch aanzicht van een stelsel.

Werking

  • Een voorwaarde voor het uitvoeren van dit commando, is dat het stelsel geschikt is voor berekenen.

  • Wanneer het commando wordt gegeven, wordt in een component een isometrisch aanzicht van het stelsel gegenereerd.

  • Deze component komt aan de kruisdraad te hangen zodat het direct in de tekening geplaatst kan worden.

  • Door tijdens het plaatsen tweemaal op de rechtermuisknop te drukken, kan één van de in totaal vier mogelijke isometrische projecties worden geselecteerd.

  • Indien de component reeds als plaatsing in tekening voorkomt dan wordt alleen de component ververst.

Opmerkingen

  • Om te bepalen welke eigenschappen van een sectie in de weergave zichtbaar zijn, wordt verwezen naar het commando Plaats tekst bij buizen.

  • De componentcode wordt gevormd uit de tekeningnaam, het unieke nummer van het afsluiterelement in de tekening en het soort isometrische projectie.