Parallel

Functie

Projecteren van een punt op een lijn door het relapunt, die parallel loopt aan een hulplijn.

Werking

  • Wanneer de optie wordt geactiveerd terwijl een modellijn wordt aangewezen (iLine die rood oplicht), dan wordt deze lijn gebruikt.

  • Plaats in het andere geval een hulplijn met twee punten.

  • Na het invoeren van het te projecteren punt wordt de projectie hiervan bepaald op de parallelle lijn door het relapunt.