Knip element

Functie

Het verwijderen van een willekeurig stuk element uit een lijn of vlakvormig element.

Werking

  • Selecteer de te knippen elementen en geef een tweetal punten aan om het te verwijderen deel aan te geven.

  • Met Shift ingedrukt wordt het geselecteerde deel juist niet verwijderd, maar het resterende deel.

  • De punten dienen op de hartlijnen van de elementen te liggen. Alleen elementen met de hartlijnen op elkaar zijn dus gelijktijdig te knippen.