Polylijn

Functie

Lijnvormig component / stijl als polylijn plaatsen.

Component plaatsen

 • Zie de beschrijving van het commando Plaatsen component voor informatie over de componentselector en de eventuele meldingen die kunnen optreden bij het plaatsen van een component.

 • Voer twee of meer punten in en sluit de invoer af met de rechter muisknop.

 • Na minimaal één punt te hebben ingevoerd, kan een cirkelboog of driepuntsboog in de polylijn worden opgenomen, door het commando Cirkelboog of Driepuntsboog te activeren.

 • Met het commando ongedaan maken (Ctrl + Z) kan steeds het laatst ingevoerde punt worden weggehaald.

Definitie en eigenschappen

 • Een polylijn is een lijnvormige primitieve met twee of meer punten, waartussen lijnsegmenten getekend worden.

 • In plaats van rechte lijnstukken kunnen ook bogen worden opgenomen.

 • Een polylijn wordt gedefinieerd door minimaal 2 en maximaal 240 punten.

 • Een polylijn heeft standaard de eigenschap open. Een polylijn kan echter ook de eigenschap gesloten hebben. Dit betekent dat tussen het laatste punt en het eerste punt van het element een rechte sluitlijn wordt getekend.

 • Naast gewone hoekpunten kan een polylijn cirkelbogen, driepuntsbogen en afrondingsbogen bevatten. Elke boog telt, inclusief begin- en eindpunt, vijf punten.

Opmerkingen

 • Nadat een polylijn is ingevoerd, kunnen hoekpunten veranderd worden in afrondingsbogen met het commando Afronden.

 • Een polylijn met slechts twee punten en met de eigenschap gesloten is een speciaal geval.

  • Deze wordt afgebeeld als rechthoek, met de twee punten als diagonaal tegenover elkaar liggende hoekpunten.

  • Alleen de twee ingevoerde punten zijn gevoelig voor puntselectie, maar op alle vier de hoekpunten en zijden kan gesnapt worden.

  • De rechthoek door de gesloten tweepuntige polylijn is altijd evenwijdig aan het globale assenstelsel.

  • Dit betekent dat de gesloten tweepuntige polylijn van vorm verandert als deze geroteerd wordt en dat deze niet gebruikt kan worden voor het maken van een rechthoek in een verdraaide tekening.