Driepuntsboog

Functie

Het aangewezen lijnsegment omzetten naar een driepuntsboog.

Werking

  • Start het commando boven een middenpunt van een recht lijnsegment.

  • Voer het punt dat de driepuntsboog vormt in.

Opmerkingen

  • Een driepuntsboog kan alleen gemaakt worden op een middenpunt van een recht lijnstuk van een polylijn, een veelhoek, een rechthoek of een lijnvormige of vlakvormige componentplaatsing. De rechthoek wordt op dat moment omgezet in een veelhoek.

  • Bij het aanbrengen van een boog op een elementen met zeer veel punten, of bij een boog met een hoog aantal zijden, kan het aantal punten van het resulterende element te groot worden. Het nieuwe element wordt dan niet volledig afgebeeld. Deel in dit geval eerst het originele element in tweeën.