Punt repeteren

Functie

Een reeks kopieën maken van een punt van een element, waarbij de opeenvolgende rotatiehoek, de afstand in X-, Y- en Z-richting, en/of de elementhoogte stapsgewijs opgehoogd kunnen worden.

Werking

 • Er verschijnt een dialoog, waarin een aantal waarden kunnen worden ingevoerd:

  • Het Aantal kopieën wat moet ontstaan.

  • De Verandering in X-richting, Y-richting die gegenereerd moet worden. Door op de knop naast deze invoervelden te klikken, kan door middel van het invoeren van twee punten een verplaatsingsvector worden opgegeven.

  • De Hoek waarover het punt rond een rotatiecentrum moet worden verdraaid. Door de knop naast het invoerveld aan te klikken, kan de hoek aangegeven worden door het middelpunt, beginpunt en eindpunt van een boog in de tekening aan te klikken.

  • Het Rotatiecentrum bij hoekverdraaiing. Door de knop naast het invoerveld te gebruiken, kan een door een punt in de tekening aan te geven het rotatiecentrum worden aangeduid.

Opmerkingen

 • Bij het repeteren van een punt worden de nieuwe punten aan de puntenlijst van het element toegevoegd na het geselecteerde punt.

 • De puntvolgorde is gelijk aan de volgorde waarin de punten bij het aanmaken van het element zijn ingevoerd

 • Alle parameters worden steeds ten opzichte van het laatst ontstane element opgehoogd.

 • Bij een positieve hoek vindt de rotatie linksom plaats, dus tegen de klok in.