Contextmenu Wijzig element

Functie

Dit menu bevat commando's die betrekking hebben op het aangewezen element/geselecteerde elementen. Het wordt geopend door op het aangewezen element met de rechtermuisknop te klikken.

Commando's

Commando

Betekenis

Afbreken

Afbreken van het huidige commando.

Verplaatsen

Verplaatsen van element(en) over de afstand van een verplaatsingsvector.

Spiegelen

Spiegelen van elementen in een spiegelas.

Roteren

Roteren van elementen om een rotatiecentrum over een hoek.

Kopiëren

Kopiëren van elementen waarbij de kopie ontstaat op een afstand van het origineel, die bepaald wordt door een verplaatsingsvector.

Spiegelen + kopie

Kopiëren van elementen waarbij de kopie ontstaat door het spiegelen van elementen in een spiegelas.

Roteren + kopie

Kopiëren van elementen waarbij de kopie ontstaat door het roteren van elementen om een rotatiecentrum over een hoek.

Elastisch vervormen

Verplaatsen van een groep punten van elementen. Doordat alleen de punten binnen het aangegeven kader worden verplaatst, worden de elementen als het ware 'elastisch' vervormd.

Wissen

Het verwijderen van elementen.

Splitsen

Element(en) splitsen.

Repeteren

Een reeks kopieën maken van elementen, waarbij de opeenvolgende rotatiehoek, de afstand in X-, Y- en Z-richting, en/of de elementhoogte oplopend gewijzigd kunnen worden.

Afronden

Element(en) afronden.

Offset-kopiëren

Elementen kopiëren, waarbij de kopie een offset ten opzichte van het oorspronkelijke element krijgt.

Repetitie eigenschappen

Repeterende elementen definiëren binnen een lijn- of vlakvormig component.

Plaatsen component

Een component plaatsen met dezelfde componentcode als het aangewezen element.

Herplaatsen component

Een component plaatsen met een kopie van de eigenschappen van het aangewezen element.

Openenen component

Bestaande componentdefinitie wijzigen.

Nieuwe component

Nieuw component of nieuwe stijldefinitie aanmaken, met eventueel een bestaand component als uitgangspunt.

Selectie naar component

Een selectieset gebruiken om een nieuw component te maken.

Component inkijken

Componenten en hun relaties bekijken.

Component eigenschappen bewerken

Wijzigen weergave

Wijzigen van de aangewezen stijl (ook als deze genest binnen een component zit).

Vervang stijl

De aangewezen stijl vervangen door een andere uit de componentselector.

Zet laag van element uit

De (sub)laag van het geselecteerde element uitzetten.

Voeg standpunt in

Een standpunt invoegen op een bepaalde positie met een richting.