Geluidwerendheid

Functie

Geeft aan of en in welke mate een element geluidwerend is.

Werking

  • De geluidwerendheid voor elementen in relevante klassen kan worden ingevuld als een getalwaarde, in decibel (dB).