Fragment / schuif op

Functie

Een nieuwe uitsnede selecteren door een rechthoekig fragment zo groot mogelijk weer te geven, of de tekening op te schuiven waarbij de schermschaal gelijk blijft.

Werking

 • Op het tekengebied wordt een kader geplaatst. In het midden van het scherm wordt een kruisje afgebeeld.

 • Een rechthoekig fragment van de tekening kan beeldvullend vergroot worden door een fragment te trekken. Dit gebeurt door de kruisdraad te bewegen naar een hoekpunt van het gewenste fragment, dan de linker muisknop in te drukken, met ingedrukte knop de kruisdraad te bewegen naar het tegenoverliggende hoekpunt en de knop weer los te laten. Gedurende het slepen kunnen geen tussendoor commando's geactiveerd worden. Men moet dus van tevoren een uitsnede in beeld brengen die het gewenste fragment geheel omvat.

 • De tekening kan verschoven worden door een punt aan te wijzen, op de linker muisknop te drukken en deze op dezelfde positie los te laten. Of voer een punt numeriek, of met behulp van de puntopties, in.

Opmerkingen

 • Bij het vergroten van een fragment is de breedte, danwel de hoogte van de aangewezen rechthoek bepalend, al naar gelang welke van de twee de grootste is in verhouding tot de breedte en de hoogte van het tekengebied. Het midden van het aangegeven fragment wordt het midden van het scherm.

 • Het kruisje in het midden van het scherm kan worden gebruikt als referentie om bijvoorbeeld een klein stukje te verschuiven. Het kan ook worden gebruikt om te bepalen of het scherm goed is gecentreerd.

 • Bij het verschuiven van de tekening is de positie van het ingevoerde punt, ten opzichte van het kader bepalend:

  • Binnen het kader, of buiten het tekenveld (als het punt numeriek is ingevoerd): het aangewezen punt wordt het nieuwe schermcentrum.

  • Tussen het kader en de rand van het tekenveld: de tekening verschuift horizontaal, of verticaal, over een afstand van iets minder dan de hoogte, of breedte van het tekenveld, in de richting van de aangewezen rand, wanneer in een hoek van het tekenveld wordt geklikt verschuift de tekening zowel horizontaal, als verticaal, in de richting van de aangewezen hoek.

 • De vorige uitsnede is terug te krijgen door view nul (0) te kiezen bij het commando Fragment / schuif op.