Dragendheid

De dragendheid is een eigenschap die voor een element in de tekening aangeeft of deze al dan niet dragend is.