Genereer overzichten

Functie

Het genereren van overzichten die een stelsel beschrijven, in een tekstbestand (.TXT).

Werking

 • Een voorwaarde voor het uitvoeren van dit commando, is dat het stelsel geschikt is voor berekenen.

 • Allereerst verschijnt een dialoog waarin gekozen kan worden welk soort overzicht gewenst is:

  • 🔘 Overzicht berekening actieve stelsel

  • 🔘 Tellijst gebruikte producten actieve stelsel

  • 🔘 Zaagstaat buizen actieve stelsel

  • 🔘 Geavanceerd tellen...

 • De drie bovenste soorten overzichten worden hieronder toegelicht.

 • Geavanceerd tellen maakt gebruik van de functie Tel producten.

 • Wanneer op de [OK]-knop gedrukt is, dan wordt het betreffende overzicht gegenereerd in de vorm van een los tekstbestand met de extensie ‘.TXT’.

 • Indien het commando wordt gestart zonder dat er in de tekening iets geselecteerd is, dan bepaalt het systeem zelf een naam voor het tekstbestand. Deze naam wordt bij overzicht leidingstelsel en zaagstaat buizen gevormd uit de tekeningnaam, het unieke nummer van het afsluiterelement in de tekening en het soort overzicht.

 • Bij Tellijst gebruikte producten is de naam gelijk aan de tekeningnaam.

 • Als het commando wordt gestart terwijl in de tekening een deel geselecteerd is en het soort overzicht is Tellijst gebruikte producten of Zaagstaat buizen, dan wordt alleen een overzicht gegeneerd van de geselecteerde elementen. De naam van het tekstbestand dient de gebruiker dan zelf in te voeren.

 • Na afloop van het creëren van het overzicht kan het gegenereerde tekstbestand als tekstblok in de tekening worden geplaatst

 • Als het betreffende overzicht al eerder was gegenereerd en in de tekening was geplaatst, dan wordt alleen de inhoud van het tekstblok ververst.

Overzicht berekening actieve stelsel

 • Hierbij wordt een overzicht gegenereerd van het actieve leidingstelsel.

 • Het betreft secties (nummers, rekenresultaten e.d.) en toestellen.

Tellijst gebruikte producten actieve stelsel

 • Hierbij wordt een overzicht gegenereerd van de aantallen gebruikte producten in de tekening of alleen in de verzameling van geselecteerde elementen.

Zaagstaat buizen actieve stelsel

 • Hierbij wordt een overzicht gegenereerd van de aantallen gebruikte producten in de tekening of alleen in de verzameling van geselecteerde elementen.

Opmerkingen

 • Voor zowel een sommerende als een stukstelling is een eigen opmaakbestand, respectievelijk ArkCSomm.txt en ArkCZaag.txt. In dit externe tekstbestand kan worden geconfigureerd hoe de uitvoer eruit moet zien. Zie de beschrijving van het commando Tel producten voor instructie over hoe er met deze opmaakbestanden gewerkt kan worden.

 • ArkCSomm.txt en ArkCZaag.txt kunnen op verschillende plekken worden bewaard. Deze functie zal in deze volgorde op de volgende plekken zoeken naar deze bestanden: eerst in de projectmap, daarna in de map met gebruikersspecifieke documenten (Gebruikers[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Arkey Systems\Abico), vervolgens in de Abico-map in de submap Riolering en vervolgens in de Abico-map zelf.

 • Voor water-, cv- en gasstelsels is het overzicht van de berekening niet op deze manier te genereren. Dit gebeurt in de betreffende rekenmodule, waar ook een overzicht of afdruk gemaakt kan worden.