Opslaan

Functie

Tekening opslaan onder dezelfde naam.

Werking

  • De tekening wordt onder dezelfde naam opgeslagen. Wanneer de tekening referentieviews bevat, dan wordt de mogelijkheid geboden om deze op te slaan als Plot met Views. Zie Afdrukken.

Opmerkingen

Meldingen

Melding

Betekenis

Opslaan met tekeningnaam "new" kan niet!

Een tekening kan niet onder de naam "NEW" worden opgeslagen.

Onmogelijk! Er is een component actief!

Het commando wordt afgebroken. Met Sluiten component kan de actieve componentdefinitie worden opgeslagen.