Lijnelement verdelen

Functie

Verdelen van een polylijn of type 3-plaatsing in een aantal stukken van gelijke lengte.

Werking

  • Selecteer een polylijn of type 3-plaatsing.

  • [✓] Gelijke stukken:: geef aan of de lijn in een gelijk aantal stukken moet worden verdeeld.

  • Zo ja, voer het aantal stukken in (de functie berekent de lengte).

  • Zo nee, voer de lengte van de stukken in (de functie berekent het aantal).

  • Geef bij [✓] Grenslijnen opnemen aan of de scheidingslijnen moeten worden opgenomen in de tekening. Het gaat hier om lijnen die 'dwars' op de gevonden lijnstukken worden geplaatst.

  • De lijn wordt in stukken verdeeld door nieuwe lijnstukken in de tekening te zetten. De geselecteerde lijn zelf blijft ongewijzigd.