Elastisch vervormen

Functie

Het verplaatsen van een groep punten van elementen. Doordat alleen de punten binnen het aangegeven kader worden verplaatst, worden de elementen als het ware 'elastisch' vervormd.

Werking

  • Trek een rechthoekig fragment om de te verplaatsen punten.

  • Voer twee punten van een verplaatsingsvector in.

Opmerkingen

  • Als het commando wordt gegeven op een vooraf gedefinieerde selectieset, worden alleen de geselecteerde elementen gewijzigd en niet de andere elementen die ook punten binnen het elastiekfragment hebben.

  • Als alle verplaatsbare punten van een element binnen het aangewezen fragment vallen, is de werking van dit commando gelijk aan die van commando Verplaatsen op elementbasis.

  • Als in plaats van een fragment een punt wordt ingevoerd, levert dit een fragment op ter grootte van de snapbox, rond het ingevoerde punt.