Component inkijken

Functie

Componenten en hun relaties bekijken.

Werking

 • Er verschijnt een dialoog met informatie over de opbouw van het geselecteerde component.

 • De middelste kolom Component bevat het component dat geanalyseerd wordt.

 • Er kan geselecteerd worden of er een 2d-weergave getoond moet worden, of een van de 3d-aanzichten.

 • In de linker kolom Wordt gebruikt door staan de componentcodes die een componentplaatsing van het middelste component bevatten.

 • In de rechter kolom Gebruikt staan de componentcodes en/of stijlcodes van de componentplaatsingen die in het middelste component zitten. Hierbij wordt het aantal keren dat het aantal plaatsingen van een bepaald component ook weergegeven.

 • Het kiezen van een ander te analyseren component kan door:

  • in de middelste kolom een andere componentcode te selecteren

  • in de linker kolom een componentcode te selecteren en op de pijl naar rechts in te drukken

  • in de rechter kolom een componentcode te selecteren en op de pijl naar links in te drukken

 • Met de knop [Plaatsen] kan de geselecteerde component of stijl direct geplaatst worden in de tekening.

 • Met de knop [Wijzigen] kan de geselecteerde component of stijl worden gewijzigd. Dit werkt alleen voor stijlen en componenten die gewijzigd worden via een dialoog.